אנו מציגים בפניכם מגוון כרטיסי ברכה "לשנה טובה" מאוספי הארכיון.  כרטיסי הברכה משקפים את השינויים שעברו על העם והמדינה במרוצת המאה עשרים. הדימויים והנושאים משקפים את הזיקה בין המימד האישי למימד הלאומי. כרטיסי הברכה הם חלק מארכיונים אישיים השמורים בארכיון