הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני שומר אוצרות המורשת ההיסטורית של העיר. הוא כולל ארכיון העיר פתח תקוה מיסוד המושבה ועד היום, ארכיונים פרטיים של מוסדות וארגונים הקשורים לעיר, ארכיונים אישיים של בנות ובני פתח תקוה, אוספי תצלומים, מפות, מודעות וכרזות, חפצים, סרטים, תיעוד בעל פה, קטעי עיתונות ועוד.
הארכיון משרת את עיריית פתח תקוה, חוקרי אקדמיה, סטודנטים, תלמידי בתי ספר, עיתונאים, חוקרי גניאלוגיה, אדריכלים ואחרים. לשירות המשתמשים חדר עיון וספריה.

הארכיון מתפקד כ"ארכיון כוללני" שהוא בבחינת "בית" פתוח לקהילה המוזמנת לתרום ולהתבטא בכל תחום הקשור לחיי העיר והחברה.

הארכיון משמש גם כארכיון מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה ומציג בו תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות.