תמונות מחיי יום-יום, דמויות ואנשים, זכרונות כתובים ומצולמים המספרים על המושבה פתח תקוה בעבר – כל אלה תוכלו לראות בתצוגות וירטואליות מאוצרות הארכיון