צוות

גליה דובידזון, מנהלת הארכיון galiad@ptikva.org.il
איילת קור אודסר, ארכיונים מוסדיים ואישיים, יעוץ למשתמשים ayeletko@ptikva.org.il
נתי מלאכי, שירותי חדר עיון ושיכפול natim@ptikva.org.il

צוות מתנדבי הארכיון עוזר לנו רבות לשימור המורשת ההיסטורית של פתח תקוה ולהנגשתה לציבור הרחב. המתנדבים מתארים את החומר הארכיוני בצורה מפורטת במערכת, מזהים פנים ואתרים שעל גבי התצלומים, מתרגמים מסמכים משפות שונות ומקשרים בין האנשים. הם תומכים בנו ובעבודתנו ומהווים חלק ממשפחת הארכיון.