קטלוג החטיבות והאוספים מציג תיאור של הגופים היוצרים של החומר הארכיוני כמו מוסדות, אישים ומשפחות. כמו כן, הקטלוג מציג את תיאורי האוספים של הארכיון הבנויים לפי סוגי החומרים השונים שהתקבלו בהתאם לאסטרטגיית התיעוד של הארכיון.

ניתן לעיין באמצעות דפדוף ולערוך חיפוש.

לחיפוש לפי נושאים בקטלוג המלא הכולל גם חומרים סרוקים יש להשתמש בקטלוג המקוון של הארכיון בפורטל "א-ז" של רשת ארכיוני ישראל

הפניה לארכיון באמצעות טופס משתמש