ניתן "למפות" את החומר הארכיוני השמור אצלנו לקבוצות מיוחדות המתאימות למחקר שורשים.

רשימות אוכלוסייה במפקדים ובפנקסים:
מפקד אוכלוסין של הממשל הבריטי משנת 1922;
פנקסי נולדים ונפטרים;

ספרי נימולים:
ספר נימולים של הרב בנימין קליר הכולל 1566 בריתות בין השנים 1912 – 1940;
ספר נימולים של הרב מטלון בין השנים 1933 – 1984;

מסמכי נישואין וגירושין;
מסמכים המכילים רשימות שונות: תלמידים והוריהם, חברים בארגונים מקצועיים, בעלי מקצוע, בוחרים ונבחרים למוסדות מקומיים וארציים, בעלי קרקעות ורכוש אחר, בעלי רישיונות לעסקים, "כל מיני" המופעים במסמכים מסוגים שונים;
מסמכים כמו בקשות, אישורים, פניות, רישיונות המופנות למוסדות ולארגונים שונים בפתח תקוה ובישוב;
תיקים אישיים של חברי התאחדות האיכרים – פרי מפעל יד למייסדי אם המושבות בבית האיכר;

תצלומים כמו תמונות מחזור, קבוצות, פורטרטים;

ספרי הקדשות;
מחקרים של גנאלוגים מקצועיים;
ספרי זיכרון;
אלבומי ביוגרפיות.

רוב החומרים מופיעים במאגרי מידע של העמותה למחקר הגנאלוגים בישראלי
ושל העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה