במסגרת פרויקט "אמץ אתר" של המועצה לשימור אתרים בשיתוף עם מחלקת חינוך של מוזיאון פתח תקוה לאמנות תלמידות בית ספר קפלן חוקרות את אוסף החפצים של הארכיון. בסיום תקום התערוכה באוצרותן