ארכיון פתח תקוה נמצא בתהליך דיגיטיזציה של אוספיו במטרה לשמר ולהנגיש אותם לציבור הרחב. את רוב החומר הסרוק ניתן לראות בקטלוג המקוון של הארכיון בפורטל "א-ז" של רשת ארכיוני ישראל

מה סרקנו כבר?

מסמכי ועד המושבה והמועצה המקומית בין השנים 1878 – 1937 הכוללים פרוטוקולים, מכתבים נכנסים ויוצאים, מודעות, מפות ושרטוטים טעימה

פרוטוקולים של מועצת העיר והנהלתה בין השנים 1937 – 1960

הפרוטוקולים של אגודת בוסתן בין השנים 1954 – 1974

פרויקט סריקה על שם חיה ויעקב ליפשיץ של הארכיון של קיבוץ גבעת השלושה, 1925 – 1955. נסרקו עלוני הקיבוץ ואוסף התצלומים. טעימה

אוסף תצלומים כללי ואוספי הצלמים ניסן בן נעם, זכריה שדה- טודי, עמוס צוקר, דני הופיין

אוסף תיעוד בעל פה הכולל ראיונות עם אנשי פתח תקוה

אוסף אור-קולי הכולל הקלטות תכניות וסרטים

עשרות ארכיונים אישיים מתוך מאות השמורות בארכיון