לרשות משתמשי הארכיון עומד קטלוג מקוון [https://infocenters.co.il/ptarchive] בו ניתן לבצע חיפוש ועיון בחומר הארכיוני שנסרק והועלה לרשת.

בארכיון חדר עיון ובו ספרייה, עמדות מחשב ואינטרנט אל-חוטי. אנחנו ממליצים לפנות לארכיון רק כשנושא המחקר ממוקד. רצוי להכין מראש מושגים, שמות אנשים, ארגונים או מוסדות, שמות אירועים ומאורעות התוחמים בתקופת זמן מוגדרת. המושגים האלה יעזרו בחיפוש במערכת המידע הממוחשבת של הארכיון.  

פניה לארכיון באמצעות טופס מקוון

כללי שימוש בארכיון
1. העיון בחומר הארכיון הנו ללא תשלום.
2. הגישה לאוספים ושימוש בחומרים הינם בכפוף לחוקים, להסכמה עם הגופים היוצרים ובהתאם לשיקול דעת של הצוות המקצועי לפי אמנת ארכיוני ישראל
3. העיון בחומרים מקוריים בתחומי הארכיון בלבד.
4. משתמש/ת מתחייב/ת לשמור על שלמותו, ניקיונו ותקינותו של החומר הארכיוני הניתן לעיון וידוע לו/לה שישא/תשא בעלות כל נזק אשר ייגרם עקב שימוש בלתי זהיר בחומרים.
5. עבודה או פרסום המתבססים על חומר ארכיוני שמקורו בארכיון לתולדות פתח תקוה מותנים בציון שם הארכיון והפניות לחומר הארכיוני. כללי ציטוט
6. הארכיון גובה תשלום עבור העתקים דיגיטליים ושימושם וצילומי זירוקס. לתעריפים
7. המשתמש/ת מתבקש/ת להמציא אישור שימוש בחומר עליו חלות זכויות יוצרים אשר אינן בידי עיריית פתח תקוה / הארכיון.