ארכיון אישי של אברהם שפירא

ארכיון אישי של אברהם שפירא

ארכיון אישי של זיוה ודוד מקלב

ארכיון אישי זיוה ודוד מקלב

ארכיון אישי של זיוה ודוד מקלב

ארכיון קיבוץ גבעת השלושה

תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

הגדות לפסח

הגדות לפסח, מאוספי הארכיון