מודעות וכרזות ומסמכים של ועד המושבה פתח תקוה והמועצה המקומית