שטמפפר שלמה

שם

שטמפפר שלמה

סימול

003.048.002

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1908-1960

כמות

9 תיקים, 7 תצלומים

יוצר

שטמפפר שלמה

הערה ביוגרפית – היסטורית

שלמה-יצחק שטמפפר נולד בירושלים ביום ב' אב תרל"ז (1876) לאביו יהושע, מייסד המושבה פתח תוקה ולאמו דייכה (לבית רוזנטל ממקימי בתי-מחסה בירושלים).

למד בחדר ובמחזור הראשון של בית הספר נצח ישראל לבנים בפתח-תקוה. בצעירותו נשלח ע"י אביו להונגריה ללמד בבית המדרש של הרב הילדסהיימר בו הוא למד. כשחזר ארצה הקדיש עצמו לניהול פרדס שטמפפר, שהיה הפרדס הרשון שניטע בפתח-תקוה) בדאגה ובמסירות לצרכי המושבה פתח-תקוה ולתושביה.

כאשר השלטונות הטורקיים גרשו את תושבי פתח תקוה ליפו ולכפר סבא, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ובתקופת המגורשים מיפו ומתל-אביב, פתח את ביתו לכל נצרך, בעיקר לפליטי הרעב מירושלים, ולמגורשים מיפו ומכפר-סבא.

אחרי המלחמה נבחר ליו"ר ועד המושבה, וכשניתן למושבה מעמד של עיר – נבחר להיות ראש העיר הראשון.

היה חבר הנהלת ה"חקלאי" – קופת מלוה חקלאות. פעל להקמת מוסדות חינוך, ביניהם גם מוסדות ציבור דתיים ובההגת מוסדות ציבור רבים.

בזמנו נעשה המעבר של המושבה מישוב חקלאי לעיר. עודד יוזמות הקמת תעשיה בפתח-תקוה, ובזאת תרם לשגשוגה הכלכלי של המושבה.

נפטר בשנת 1961. קבור ליד אביו יהושע, בחלקת ראשונים בבית העלמין הישן.

אשתו ואם ילדיו: אסתר איטה בת יעקב רוזנטל, מראשוני בתי מחסה בירושלים.

אשתו השנייה: שרה צפורה שיק מצאצאי אפרים צורף-סלומון, מראשוני הישוב הישן בירושלים.

ילדיו: אלי דוד – מראשי הרבנים האורטודוקסיים בארה"ב, שושנה פרנק, רבקה בן-אריה, בנימין ממיסדי נתניה, יהודית מראשוני העובדות הסוציאליסטיות בארץ, לאה גודמן-ברוכי.

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן