שהם יעל וחיים

שם

שהם יעל וחיים

סימול

003.245

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

שהם יעל וחיים

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן