קשאני ליאון ושמחה

שם

קשאני ליאון ושמחה

סימול

003.154

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1930-2007

כמות

5 תיקים, 2 אלבומי תמונות

יוצר

קשאני ליאון ושמחה

הערה ביוגרפית – היסטורית

קשאני ליאון מותיקי פתח תקוה, אחיו של אליעזר קשאני מעולי הגרדם. ליאון קשאני נולד בישראל בשנת 1919, היה חבר במכבי אבשלום, חקלאי. הוריו בן ציון ומלכה קשאני

היסטוריה ארכיונית

נמסר נשנת 2009

נמסר על ידי

תקוה גולדרט לבית קשאני, בתם

הקף ותוכן

מידע נוסף:

1. 002.006.001 יעקב ורות קשאני- ראיון אישי

2. 003.053 קשאני אליעזר

3. 003.194 קשאני יעקב ורות

תעודות של הסתדרות "מכבי", זכרונות של שמחה קשאני. גלויות, ברכות, תעודה וסמל שניתן לבני משפחות חיילים שניספו במערכה.

פנקס של קשאני אליעזר משנת 1940, כשהיה מדריך במכבי צעיר, שקית בד בצבע חאקי שהיתה איתו בכלא במחנה לטרון, אליו מצורף מכתב להוריו, ותלוש משכורת על שמו.

מכתבים שנשלחו לקשאני אליעזר בכלא לטרון ובאריטראהמאת אחיו ליאון קשאני, ודודתו בת שבע מזרחי, אחות של אמו מלכה קשאני.