קמינר בילהה וחיים

שם

קמינר בילהה וחיים

סימול

003.212

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

קמינר בילהה

הערה ביוגרפית – היסטורית

קמינר בילהה וחיים, תושבי קיבוץ גבעת השלושה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

שהם יעל

הקף ותוכן

1 002.006.001 ראיון עם קמינר חיים צדמבר 1988, ינוא 1989

2 002.006.001 ראיון עם קמינר בילהה

3 003.212/1 מחברת מתכונים