קהילת צעירי ישראל – "ישראל הצעיר"

שם

קהילת צעירי ישראל – "ישראל הצעיר"

סימול

001.009

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

קהילת צעירי ישראל – "ישראל הצעיר"

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

פיליס , הנציגה של הקהילה ב- 31/03/2019

הקף ותוכן