פתח תקוה, ועד המושבה, 1902 – 1922

שם

פתח תקוה, ועד המושבה, 1902 – 1922

סימול

001.001.002

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1902-1922

כמות

47 תיקים

יוצר

פתח תקוה, ועד המושבה, 1902 – 1922

הערה ביוגרפית – היסטורית

מאז יסודה בשנת 1878 נהנתה פתח תקוה משלטון עצמאי יחסי. השלטונות הטורקיים אפשרו בחירת ועד המושבה שניהל את ענייניה בתמיכה של הארגונים כמו חובבי ציון וחברת יק"א-פיק"א.

בשנת 1900 חברת יק"א הטילה על הוועד אחריות מלאה על התנהלותה של המושבה על כל תחומי חייה: החקלאיים, המסחריים, החברתיים והתרבותיים ובכלל אלה בוררויות והכרעות ביחסים בין איש לרעהו.

ועד המושבה הפך לגוף שלטון רשמי.

הוועד נבחר לשנה ובו בין שבעה לעשרה חברים. הבחירות נערכו בחול המועד סוכות.

ראשי ועד המושבה מיסודה עד להעברת השלטון למועצה המקומית

1878 – 1883 – יואל משה סלומון ודוד מאיר גוטמן

1883 – 1886 – דוד מאיר גוטמן

1886 – 1890 – יהושע שטמפפר

1890 – 1900 – זאב ברנדה

1900 – 1901 – אברהם זאב ליפקיס

1901 – 1902 – משה סלור

1902 – 1907 – יצחק גולדנהירש

1907 (חודשיים) – משה גיסין

1907 – 1912 – שלמה זלמן גיסין

1912 – 1913 – עקיבא ליברכט

1913 – 1914, 1920 – 1924 – חיים (שארל) כהן רייס

1918 – זאב ליפקיס (ראש זקני העדה)

1919 – 1920 – ליפא ויניצקי (ועד זמני)

1922 – שלמה זלמן גיסין

1924 – פנחס (מער) מאירי עד לבחירתו לראש המועצה המקומית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

פרוטוקולים משנים 1902 – 1907, 1913 – 1922, ספרי העתקות (מכתבים יוצאים ופרסומי הוועד), ספרי קרקעות ורכשו, התכתבות עם גורמים שונים ואנשים פרטיים