פתח תקוה, המועצה המקומית, 1922 – 1937

שם

פתח תקוה, המועצה המקומית, 1922 – 1937

סימול

001.001.003

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1922-1937

כמות

480 תיקים

יוצר

פתח תקוה, המועצה המקומית, 1922 – 1937

הערה ביוגרפית – היסטורית

לפי חוק של ממשלת המנדט בארץ ישראל משנת 1921 פקודות המועצות המקומיות, הוכרזה פתח תקוה כמועצה מקומית.

המועצה נטלה לידיה את כל תפקידי ועד המושבה שהיה הגוף לשלטון המקומי.

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

פרוטוקולים, תיקי התכתבות, דוחות, מסמכי אוכלוסין, ספרי ניהול הקרקעות, ספרי אחוזה.

תיקי מפות, כרזות ומודעות. פנקסי העתקים