פרוטוקולים, גבעת השלושה

שם

פרוטוקולים, גבעת השלושה

סימול

001.003.005

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1928-1957

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

פרוטוקולים, גבעת השלושה

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

ספרי פרוטוקולים מישיבות מזכירות, ועדות שונות, אספה כללית. כולל גם פרוטוקולים של וועדות בקיבוץ עינת