פיקוח עירוני ומשפטי-רישוי עסקים

שם

פיקוח עירוני ומשפטי-רישוי עסקים

סימול

008.018.001

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

פיקוח עירוני ומשפטי-רישוי עסקים

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן