פינצ'י אברהם יעקב, הרב

שם

פינצ'י אברהם יעקב, הרב

סימול

003.107

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1900-1900

כמות

1 תיק

יוצר

פינצ'י אברהם יעקב, הרב

הערה ביוגרפית – היסטורית

רב פינצ'י נולד בטורקיה, על לארץ בשנת 1925 והתיישב בפתח תקוה. מנהיג הקהילה התורכית, עסקן ציבור, חבר מועצת המושבה בשנת 1928. לפרנסתו ניסח מכתבים וכתב בקשות למען מי שפנה אליו.

חי בשנים 1878 עד 1961.

היסטוריה ארכיונית

החומר נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2033.

אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

1 001.001.003 התכתבות המועצה, פריט 2219