פיינשטיין מנחם וציפורה לבית ויסבלום

שם

פיינשטיין מנחם וציפורה לבית ויסבלום

סימול

003.209

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1892-1970

כמות

יוצר

פיינשטיין מנחם וציפורה

הערה ביוגרפית – היסטורית

פיינשטיין מנחם היה שותף עם אהרון פילברג בחברת התחבורה ברק ואיחוד רגב.

כמו כן היו האחים פיינשטיין מנחם וגם פייבל פיינשטיין – חוכרים בשוק העירוני ו

גבו מיסים עבור סחורות וחניה בשוק.

הוריה של ציפורה פיינשטיין – ויסבלום נפתלי וחנה.

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

פיינשטיין לאה ורחל, בנותיהם ב- 31/10/2011

הקף ותוכן

מידע קשור:

1. 003.174 פיינשטיין שמואל וחוה

2. 003.081 פיינשטיין פייבל