פיאלקוב מאיר יוסף שמואל

שם

פיאלקוב מאיר יוסף שמואל

סימול

003.092

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1900-1900

כמות

1 תיק

יוצר

פיאלקוב מאיר יוסף שמואל

הערה ביוגרפית – היסטורית

מראשוני פתח תקוה, חבר בועד המושבה ופרדסן.

נולד בשנת 1867, נפטר בשנת 1927

היסטוריה ארכיונית

התעודה נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2033.

אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

2 003.040 פיאלקוב שפרה

3 003.193 פיאלקוב רינה