עלוני גבעת השלושה

שם

עלוני גבעת השלושה

סימול

001.003.001

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1926-1954

כמות

41 תיקים

יוצר

עלוני גבעת השלושה

הערה ביוגרפית – היסטורית

עלוני גבעת השלושה הופיעו החל מתחילת ההתיישבות (העלונים הראשונים הנמצאים בארכיון הם משנת 1926). העלונים התפרסמו בכמה שמות: "מעבר" על שם חבורת "מעבר" שהיתה בין הקבוצות המייסדות, "עתוננו", "עתון חי", "יומן הפלוגה", "עלון הגבעה".

בתקופת הפילוג בשנים 1951 – 1954 כאשר החברים או חלקם עדיין לא עברו לקיבוצים החדשים (גבעת השלושה ועינת), הופיעו בגבעת השלושה הישנה עלונים של שני הפלגים . העלונים נקראו "עלון הגבעה" ובצמוד לשם העלון צויין שם התנועה הקיבוצית שאליה משתייכים החברים – "הקיבוץ המאוחד" או "אחוד הקבוצות והקיבוצים".

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

העלונים כוללים מאמרים של העורכים ושל החברים. המאמרים הנם בנושאים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ואורחות חיים. כמו כן כוללים העלונים כרוניקה של ארועים חברתיים וכלכליים, הודעות וברכות לחברים לרגל שמחות כגון לידות, חגיגות בר מצווה וחתונות. העלונים הופיעו בתחילה בכתב יד במחברות והוקראו לחברים כ"עתון חי". בהמשך הוצאו בדפוס סטנסיל וחולקו לחברים.