עיתונות וכתובים, גבעת השלושה

שם

עיתונות וכתובים, גבעת השלושה

סימול

001.003.004

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1925-2007

כמות

5 תיקים

יוצר

עיתונות וכתובים, גבעת השלושה

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מסמכים בכתב יד כגון: הערכת רכוש הקיבוץ, חוברות אמנות, הגדה של פסח, שירונים, עלון בני מצווה, קטעי עתונות, מאמרים