עזרה סוציאלית, 1935 – 1950

שם

עזרה סוציאלית, 1935 – 1950

סימול

008.005

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1935-1950

כמות

יוצר

מחלקת המים, 1935 – 1975

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן