סקולסקי אדוארד

שם

סקולסקי אדוארד

סימול

003.289

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

סקולסקי אדוארד

הערה ביוגרפית – היסטורית

אדוארד סקולסקי, תושב רמת גן, יליד אודסה, ברית המועצות. אדוארד סקולסקי בן משפחתה של אשתו הראשונה של חיים ביילי, בתיה שנפתרה שנה לאחר עלייתם ארצה. ביילי היה מזכיר מועצת הפועלים בפתח תקוה וחבר מועצת העיר בשנות ה- 60 וה-70. סקולסקי אסף תיעוד רב על אודות חייו ופעילותו של ביילי במסגרת המחקר הגניאלוגי שערך.

היסטוריה ארכיונית

אדוארד סקולסקי ערך מחקר גנאלוגי נרחב ומעמיק ואסף ארכיון משפחתי עשיר הכולל מסמכים, קטעי עיתונות ותצלומים. סקולסקי הפקיד העתקים הדיגיטאליים של המסמכים של חיים ביילי ואשתו ראשונה בתי, לבית סקולסקי.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

העתקים הדיגיטליים של מסמכים, קטעי עיתונות, קטעי פרסומים, רשימות מארכיונים, רשימות של אדוארד, קטעי וידיאו ותצלומים.

החומר שמור במחשב J:REGNEWARCDigital collectionאדוארד סוקולסקי- חיים ביילי