סלומון ברכה

שם

סלומון ברכה

סימול

003.278

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

סלומון ברכה

הערה ביוגרפית – היסטורית

נכדתו של יואל משה סלומון. לימים אשת ישעיהו שטרייט

היסטוריה ארכיונית

חומר דיגיטאלי. המקור אצל משפחת שלוש. החומר לא יעלה לאינטרנט.

נמסר על ידי

שלוש בשמת, ננתה של ברכה סלמון

הקף ותוכן

יומן