נצח ישראל, בית ספר

שם

נצח ישראל, בית ספר

סימול

002.005.004

סוג ארכיון

אוספים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1900-1900

כמות

1 תיק – 7 מסמכים

יוצר

נצח ישראל, בית ספר

הערה ביוגרפית – היסטורית

מוסד חינוך בין הוותיקים בפתח תקוה. המשך לתלמוד תורה שהוקם בראשית המאה ה- 20.

בסיון תרס"ג (1903) תרם אחד האיכרים, אברהם וינקלר, ארבעה דונם באמצעות הרב זרח ראובן ברוורמן, לאגודת שומרי תורה אשר מסרה אותם למושבה פתח תקוה לצורך הקמת תלמוד תורה אשר יתנהל על פי תקנות אגדות שומרי תורה.

בשנת תרס"ט (1909) עבר בית הספר לניהול אגודת החרדים מפרנקפורט. באותה שנה הגיע לפתח תקווה הרב ד"ר משה אוירבך אשר נטל על עצמו את ניהול בית הספר עד שנת 1917[. תחת שרביטו של הרב אוירבך המוסד התרחב ובשנת 1911 דיווח מבקר מהונגריה ש"כמעט כל בני ובנות המושבה מקבלים בו את חינוכם". בשנת 1912 ניהל את בית הספר בנימין מנשה לוין. בסביבות שנת 1917 עבר בית הספר לניהול המזרחי. בשנת 1921 ניהל את בית הספר ד"ר י. אנגל. בשנים 1922-1924 ניהל את בית הספר הרב יעקב ברמן.

בתחילת שנת 1913 למדו בתלמוד תורה 280 תלמידים שלמדו אצל 13 מורים. בבית הספר לבנות למדו 140 תלמידות. בין השאר למדו בתלמוד תורה גם תלמידים מעין גנים.

ברעידת האדמה בארץ ישראל בשנת 1927 ניזוק מבנה בית הספר ומושל המחוז מטעם ממשלת המנדט דרש שמועצת פתח תקוה תתקן את המבנה.

בשנת 1926 למדו בבית הספר 180 תלמידים ו-160 תלמידות. בשנת 1931 למדו בבתי ספר יסודיים בפתח תקוה כ-920 תלמידים, למעלה מ-500 מהם למדו בבית ספר נצח ישראל.

מסוף שנת 1934 עד שנת 1947 שב משה אוירבך לנהל את בית הספר, שהיה הגדול בבתי הספר בפתח תווה. בשנת 1945 הונח אבן פינה למבנה עם שש כיתות לימוד נוספות להרחבת בית הספר. לאחר נפילת כפר עציון במלחמת העצמאות שוכנו הנשים והילדים של כפר עציון בבית הספר לזמן מה עד שעברו לגבעת עלייה ביפו.

בשנת 1950 הוכר בית הספר כבית ספר רשמי על פי חוק לימוד חובה. בשנות ה-50 של המאה ה-20 נבנה לבית הספר לבנים מבנה חדש בסיוע מפעל הפיס. בראשית שנות ה-70 נוספו שתי כיתות לימוד לבית הספר באמצעות חברת סולל בונה ובראשית שנות ה-80 נבנה לבית הספר אולם התעמלות. לקראת שנת הלימודים תשס"ג, בעקבות התמעטות מספר התלמידים בבית הספר, התכנס בית הספר למבנה של בית הספר לבנות והמבנה של בית הספר לבנים הועבר לשימוש בית ספר למרחב.

היסטוריה ארכיונית

המסמכים התגלו בארכיון בעת הקמתו מחדש בשנת 2003. המפקיד ותאריך הפקדה לא ידועים. ניתן לשער כי החומר הגיע לברוך אורן לצורך כתיבת ספרו "בית הספר נצח ישראל בגבורות", עיריית פתח תקוה, 1991

נמסר על ידי

הקף ותוכן

רשימות תלמידים ותעודות