נחמני אהרון

שם

נחמני אהרון

סימול

003.090

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1884-1993

כמות

27 תיקים

יוצר

נחמני אהרון

הערה ביוגרפית – היסטורית

אהרן נחמני (שוכהאלטר) נולד בשנת 1885 בעיירה צ'ימראוויץ, פלך פודוליה, אוקראינה. מזכיר האגודה הציונית הששית בקמינץ-פודולסק. עלה ארצה בשנת תרע"ד, 1914. התישב בפתח תקוה. ספר במקצועו. פעיל בשטח העבודה הצבורית. נמנה עם יוזמי ארגון בעלי המלאכה "אחיעזר". היה בין מייסדי בית הכנסת "שוני הלכות".

היה פעיל בהפועל הצעיר והשתתף ביסוד הקלוב הלאומי הרדיקאלי בפתח תקוה יחד עם שלום שטרייט, יעקב קרול, ירקוני ואחרים. במלחמת העולם הראשונה נבחר כנציג בעלי המלאכה למועצת במושבה והשתתף בפעולות להקלת המצוקה של שעת חרום.

בשנת 1917 נאסר על ידי התורכים כחשוד בריגול בפרשת נילי. באותו הזמן לקח חלק בשמירת מסמכי ועד המושבה: החזיק בפרוטוקולים של ועד המושבה ולאחר מיכן, העביר אותם חזרה לועד.

לאחר שחרורו כתב ב"דואר היום" על עניני מלאכה ובעלי מלאכה בארץ. ערך את הירחון "המלאכה" בתל אביב והיה מזכיר מרכז בעלי המלאכה בתל אביב.

כתב בשבועון סיביר – ראץ ישראל שיצא ברוסית בחארבין (סין), בהמשמר, בהישוב ב"עיתון מיוחד", ב"החרות". היה סוכנו וסופרו של "הבוקר" בפתח תקוה.

נפטר בשנת 1954.

היסטוריה ארכיונית

החומר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003. אין מידע על ההפקדה

נמסר על ידי

הקף ותוכן

תעודות אישיות, רשימות וזכרונות מההיסטוריה של פתח תקוה, קטעי עתונות, התכתבות אשית, ציבורית ומקצועית.

רשימות של נחמני בדבר מקצועות במושבה פתח תקוה, מספר תושבים, בתים, בהמות, רכוש והכנסות, בתי ספר, מפלגות ועוד. רשימה של נחלות תושבים ביהוד.

ארגון מרכז בעלי המלאכה: התכתבות, תקנון, מעטפה, נאומים בביקור של ד"ר וייצמן, סיכומים באיידיש, פסק דין, חומר ששלח נחמני לועדת תיקון ספר היובל, כתבה בעתון.

העתק פרוטוקולים של ועד המושבה בשנים תרנ"ז, תרע"ו – תרע"ח שנכתב על ידי נחמני.

העתקי פרוטוקולים של ישיבת ועד הפועל בארץ ישראל, תרמ"ד – תרמ"ז.

מאמרים ב"הבקר" ובעתונות חו"ל.

חומרים בעברית ובאיידיש.

מידע נוסף:

1 003.193 פיאלקוב רינה קטעי עתונות של נחמני

2 003.193/2 קטעי עתונות של אהרון נחמני