מרקוביץ – הכהן משה חיים ורניה

שם

מרקוביץ – הכהן משה חיים ורניה

סימול

003.086

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1925-1925

כמות

1 תיק

יוצר

מרקוביץ – הכהן משה חיים ורניה

הערה ביוגרפית – היסטורית

ותיקי פתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

החומר נמצא בארכיון וסודר בעת הקמתו מחדש בשנת 2003.

אין מידע על הגעת החומר לארכיון.

נמסר על ידי

הקף ותוכן