מ"מ ראש העיר-אברהם מרמורשטיין

שם

מ"מ ראש העיר-אברהם מרמורשטיין

סימול

008.013.001

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

ממלא מקום ראש עיר – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן