מחלקת החינוך-חינוך משלים

שם

מחלקת החינוך-חינוך משלים

סימול

008.014.002

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

מחלקת החינוך – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן