מחלקת החינוך-גני ילדים ובתי ספר

שם

מחלקת החינוך-גני ילדים ובתי ספר

סימול

008.014.001

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

מחלקת החינוך-גני ילדים ובתי ספר

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן