מחלקת גנים ושפ"ע – עיריית פתח תקוה

שם

מחלקת גנים ושפ"ע – עיריית פתח תקוה

סימול

008.034

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1961-1961

כמות

יוצר

מחלקת גנים ושפ"ע – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן