מחלקה משפטית – עיריית פתח תקוה

שם

מחלקה משפטית – עיריית פתח תקוה

סימול

008.015

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

מחלקה משפטית – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן