לשכת ראש העיר ישראל פיינברג – עיריית פתח תקוה

שם

לשכת ראש העיר ישראל פיינברג – עיריית פתח תקוה

סימול

008.028

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

לשכת ראש העיר ישראל פיינברג, 1966 – 1978

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן