ליפשיץ – הכהן דניאל

ליפשיץ – הכהן דניאל

שם

ליפשיץ – הכהן דניאל

סימול

003.113

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1883-1904

כמות

4 תיקים

יוצר

ליפשיץ – הכהן דניאל

הערה ביוגרפית – היסטורית

דניאל ליפשיץ נולד בשנת 1850. מן המתיישבים הראשונים במושבה מעולי ביאליסטוק. נחשב לאיש סטטיסטיקה מטעם הבארון רוטשילד. ליפשיץ היה האיש המפורסם, אשר ערך את המפקד הידוע, לפיו נתקבלו 28 המשפחות הידועות תחת חסותו של הבארון. בל"ג בעומר תרנ"א (1891) ערך ליפשיץ מפקד נוסף, לפיו נמצאו במושבה 49 משפחות ו-446 נפשות. כתב יומן "מקורות הישוב החקלאי". תכנן את בית הכנסת הגדול בית יעקב ברחוב חובבי ציון בפתח תקוה. היה פעיל בחברת "לינה" ובחברת קדישא. היה איש אמיד ולא נזדקק לעזרה. בתחילה התיישב ביהוד ואחר כך הקים לו בית במושבה ברחוב חובבי ציון וכן הוסיף בחצרו בתים להשכרה. נפטר בפתח תקוה ביום ד' באב תרע"ה (1915). רעייתו: רחל לבית גוטפארב.

היסטוריה ארכיונית

חלק מהחומרים לא מקוריים.

מסמכים בכתב יד בעברית וביישדיש.

מידע על מועד ונסיבות ההפקדה חסר. החומר נמצא בארכיון בעת הקמתו מחדש בשנת 2003.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

יומן, התכתבות משפחתית של דניאל ליפשיץ – הכהן באידיש

ובעברית. טבלה סטטיסטית של תושבי המושבה בשנת תרמ"ז.

העתק ספר המיפקד שכתב בשנת תרנ"א.