ליכטר יונה

שם חטיבה

ליכטר יונה

סימול חטיבה

003.277

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

ליכטר יונה

הערה ביוגרפית – היסטורית

ותיקי פתח קתוה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

תצלומים