לויג'י מרדכי

שם

לויג'י מרדכי

סימול

003.039

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1904-1904

כמות

1 תיק

יוצר

לויג'י מרדכי

הערה ביוגרפית – היסטורית

בוגר בית ספר חקלאי מקוה ישראל

היסטוריה ארכיונית

החומר התקבל בארכיון לפני שנת 2003 וסידורו מחדש.

אין מידע על ההפקדה.

נמסר על ידי

הקף ותוכן