כספים, 1935 – 1953

שם

כספים, 1935 – 1953

סימול

008.010

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1935-1953

כמות

יוצר

כספים, 1935 – 1953

הערה ביוגרפית – היסטורית

גורמי המועצה המקומית והעירייה האחראים על טיפול בכספים, תקציבים, מסים ותשלומים

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן