כיבוי אש – עיריית פתח תקוה

שם חטיבה

כיבוי אש – עיריית פתח תקוה

סימול חטיבה

008.032

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

כיבוי אש – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן