כהן הרמתי שלום

שם

כהן הרמתי שלום

סימול

003.292

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

1ת תיק

יוצר

כהן הרמתי שלום

הערה ביוגרפית – היסטורית

כהן הרמתי שלום, תושב מחנה יהודה

היסטוריה ארכיונית

נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003

נמסר על ידי

לא ידוע

הקף ותוכן

חוזה חכירה בין קרן קיימת לישראל ובין כהן הרמתי שלום, מחנה יהודה