זמיר עמנואל

זמיר עמנואל

שם

זמיר עמנואל

סימול

003.117

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1918-2004

כמות

5 תיקים, 3 כרזות

יוצר

זמיר עמנואל

הערה ביוגרפית – היסטורית

יליד פתח תקוה במשפחת זלמן פישצנר ה- 19 באוגוסט 1925. היה מלחין, משורר ומחנך ישראלי, מהיוצרים החשובים בזמר העברי בשנות ה-50 וממייסדי חוגי השירה בציבור. ידוע בפרט בשירי הרועים שלו. נהרג בתאונת דרכים ב- 9 ביולי 1962.

היסטוריה ארכיונית

עיקרו ורובו של עזבון עמנואל זמיר – כתבי יד מקוריים, תווים, פרסומים שונים (עלונים, דפי זמר, שירונים), מודעות וכיו"ב, כמו גם יומניו האישיים – נמסרו על ידי אלמנתו, שרה'לה זמיר-אלמגור, למחלקה למוסיקה בבית הספרים הלאומי, האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ירושלים.

לארכיון פתח תקוה הגיעו חוברות, שירונים, מסמכים ותצלומים מקוריים והארכיון הדיגיטאלי של עמנואל זמיר: כתבי יד מקוריים, שירים שהופיעו בעיתונים, כתבי עת, עלונים, דפי זמר וחוברות של כנסים, אשר נותרו בידי שרה'לה. גם רשימת השירים איננה שלמה – כאן נמצאים רק השירים והתווים שנותרו בידי שרה'לה, וכאלה המצוינים ברשימות שירים המצויות בידיה. גם תמונותיו של עמנואל זמיר נצרבו בתקליטור זה. המסמכים והתמונות סודרו בסדר כרונולוגי במספר פרקים – סיפור חייו של עמנואל זמיר, שיריו (שנותרו בבית), מסמכים (שנותרו בבית) ותמונות – והם חולקו בפרקי משנה, המשקפים תקופות שונות בחייו. גם מסמכים ותעודות שונות מתקופות שלאחר מותו סודרו בפרקים ופרקי משנה המשקפים את פועלו, כמו גם את פעולותיה של שרה'לה להנצחת והנחלת מורשתו. מסמכים שעניינם מתאים לכמה מהפרקים ופרקי המשנה חוזרים ומצויים בכל אחד מאלה.

חלק נכבד מהמסמכים ומהתמונות ורוב השירים אינם נושאים תאריכים. רבים מהתאריכים המצויינים במסמכים ובתמונות הם תאריכים משוערים, שנקבעו על סמך זכרונה של שרה'לה וזכרונות של כמה מחבריה ועל עבודת בילוש והשוואה.

ארגון החומר, סריקתו, עיבודו במחשב (חידושו) ועריכתו נעשו בינואר-יוני 2006 על ידי גדעון אלמגור.

נמסר על ידי

אלמגור – זמיר שרל'ה, עלמנתו

הקף ותוכן

מידע קשור:

1. 003.071 כרמי כרמית

2. 002.008/3 תקליטור שירים של עמנואל זמיר קופסה 4 תקליטור 19

3. 003.079 פישצנר זלמן

7.7.2006

חוברות, שירונים, מסמכים ותצלומים מקוריים והארכיון הדיגיטאלי של עמנואל זמיר: כתבי יד מקוריים, שירים שהופיעו בעיתונים, כתבי עת, עלונים, דפי זמר וחוברות של כנסים, אשר נותרו בידי שרה'לה זמיר.