ועדת תכנון ובנייה

שם

ועדת תכנון ובנייה

סימול

008.009

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

ועדת תכנון ובנייה

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן