ועדה להנחות במיסים

שם

ועדה להנחות במיסים

סימול

008.048

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

ועדה להנחות במיסים

הערה ביוגרפית – היסטורית

0

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן