דנקנר יוסף ופני

שם

דנקנר יוסף ופני

סימול

003.100

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1931-1949

כמות

1 תיק

יוצר

דנקנר יוסף ופני

הערה ביוגרפית – היסטורית

מותיקי פתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

החומר נאסף על ידי אלעזר ראב, ונמסר לארכיון על ידי דוד בן עזר בנו בשנת 2007.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

פנקס של בנק אשראי, הרשאה ויפוי כח, התכתבות עם אלעזר ראב, קבלות על תשלום מיסים.