גת-בלום אהוד

שם

גת-בלום אהוד

סימול

003.181

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

2010-2010

כמות

4 תיקים, 4 תצלומים

יוצר

גת בלום אהוד

הערה ביוגרפית – היסטורית

גנאלוג וחוקר תולדות משפחות

היסטוריה ארכיונית

החוקר הפקיד את טיוטת הספר וחומרי מחקר כולל תעודות ומסמכים הקשורים למחקרו

נמסר על ידי

הקף ותוכן

1 003.121 חטיבה – יוסף נחום גולדשטיין