ברית חיילי אצ"ל, סניף פתח תקוה

שם

ברית חיילי אצ"ל, סניף פתח תקוה

סימול

001.006

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

2003-2010

כמות

מיכל אחד, תיק אחד

יוצר

ברית חיילי אצ"ל, סניף פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

העמותה להנצחת מורשת אצ"ל בפתח תקוה נוסדה בשנת 2003. העמותה פועלת לשימור אתרים היסטוריים בעיר ומעבירה באמצעות הרצאות תולדות המחתרות בארץ ישראל

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

פרוטוקולים של ישיבות חברי העמותה. תצלומים