ברוורמן חנוך

שם

ברוורמן חנוך

סימול

003.141

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1900-1900

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

ברוורמן חנוך

הערה ביוגרפית – היסטורית

חי בשנים 1913- 2003, עסק בפרדסנות.

היסטוריה ארכיונית

יריב עופרה, שמרלינג מינה, בנותיו בשנת 2008

נמסר על ידי

הקף ותוכן